baner

GPS - PRECYZYJNE ROLNICTWO

Systemy nawigacji Trimble.

Systemy kierowania i usługi korekcji GPS System sterowania zmienną dawką Field IQ wstecz
System sterowania zmienną dawką Field IQ

Field-IQ™ jest systemem sterowania sekcją oraz sterowania zmienną dawką, który zapobiega dublowaniu siewu oraz nawozów, steruje dawką materiałów oraz monitoruje dawkowanie ziarna bądź zablokowania , a także steruje wysokością belek opryskowych. System Field-IQ pracuje na wyświetlaczu TMX-2050, FmX oraz CFX-750. Każdy z tych wyświetlaczy obsługuje inną kombinację funkcji system Field-IQ – zapewniając możliwość wyboru opcji interfejsu, która najlepiej spełnia potrzeby operatora. 

STEROWANIE ZMIENNĄ DAWKĄ:

 • Jednocześnie steruje dawką do 6 różnych materiałów, z użyciem TMX-2050™ lub FmX®, łącznie z nasionami, nasionami w formie granulatu, nawozem w postaci granulatu, płynem oraz RSM w różnych kombinacjach
 • Funkcja sterowania dawką dwóch materiałów dostępna w przypadku korzystania z wyświetlacza CFX-750™ oraz sterowanie dawką jednego materiału w przypadku wyświetlacza TMX-2050 używanego do opryskiwania
 • Sterowanie zmienną dawką materiałów może zostać osiągnięte dzięki gotowej mapie VRA lub w czasie rzeczywistym, za pomocą systemu GreenSeeker® do bardziej efektywnego wykorzystania nawozów
 • Mapowanie zapisuje miejsca, gdzie i w jakiej ilości zastosowane zostały materiały i zapewnia automatyczne przechowywanie map i zapisów
 • Dostosuj ilość nasion, dawkę nawozu lub oprysku ręcznie lub automatycznie, stosując formuły stworzone za pomocą oprogramowania Farm Works™
 • Stosuj duże ilości na żyznych lub dobrze nawodnionych glebach, aby maksymalnie zwiększyć plon, jednocześnie zmniejszając dawkę na glebach mniej żyznych, bądź gorzej nawodnionych.
 • Automatycznie kontroluj prędkość systemu aplikacji rozsiewacza, aby równomiernie rozprowadzać składniki odżywcze

GOSPODARKA SKŁADNIKAMI ODŻYWCZYMI:

 • Wykorzystaj zalecenia nt. gospodarki składnikami odżywczymi w praktycznych formułach o zmiennym dawkowaniu, korzystając z pomocy doradcy Connected Farm™

STEROWANIE WYSOKOŚCIĄ BELKI DLA OPRYSKIWACZY:

 • Automatycznie reguluj wysokość belki opryskowej za pomocą czujników ultradźwiękowych, które mierzą odległość do ziemi lub wysokości łanu, zapewniając równe rozprowadzenie materiału
 • Minimalizuj wpływ na środowisko oraz zapewnij dobry stan sąsiednich upraw, ograniczając znoszenie oprysku
 • Automatyczne wykrywanie wysokości zmniejsza zmęczenie operatora, ponieważ nie musi on ręcznie sterować belką.
 • Rozwiązanie kompatybilne z wyświetlaczami TMX-2050 i CFX-750

AUTOMATYCZNA KONTROLA SEKCJI:

Zarządzaj nasionami, płynem oraz RSM za pomocą kontroli sekcji pozwalającej sterować maksymalnie 48 sekcjami
Wykrywanie dublowania pracy pokaże Ci gdzie już byłeś oraz co zostało na danym obszarze zrobione

MONITOROWANIE SIEWU:

Zaawansowane monitorowanie siewu zwiększa jakość umiejscowienia ziarna poprzez dostarczenie szczegółów z maszyny do operatora, pozwalając na zmianę ustawień siewnika podczas pracy

Zapobiega kosztownym problemom z siewnikiem poprzez wcześniejsze ich wychwytywanie, nim spowodują zmniejszenie plonu
Zobacz wyniki analizy obejmujące informacje dot. ilości, pominięcia/powielenia, odległości oraz jakość odstępów.

Filmy

https://www.youtube.com/watch?v=uEUXfTFdhWg