baner

PRZECHOWALNIA I MAGAZYN

Maszyny przydatne w magazynowaniu towaru, przyjmowaniu, systemy wentylacji i rozwiązania dla producentów rolnych.

Wentylacja przechowalni Systemy chlodzenia wstecz
Systemy chlodzenia

GCU


GCU (Green Cool Unit) to jedno z nowych rozwiązań firmy Tolsma. Ten bezpośredni system chłodzenia został opracowany w celu uzyskania największych zysków z przechowywania. Minimalne wysuszenie oraz oszczędność energii odgrywają przy tym ogromną rolę. Tak wysoka wydajność osiągnięta z całości przechowywanych produktów jest możliwa dzięki użyciu nowoczesnej technologii kompresorowej w połączeniu z inteligentnym sterowaniem opracowanym we własnym zakładzie. GCU jest dostępny w wersjach o różnej wydajności chłodniczej: od 20 do 185 kW. Możliwe są różne opcje w zależności od szczególnych wymagań związanych z produktem, np.: rozmrażania z użyciem elektronicznych zaworów rozprężnych.
GCU jest dostępny w obudowie odpornej na wpływy atmosferyczne albo może być wbudowany w komorę maszyny bądź zbiornik.

GCU-I


GCU-I (Green Cool Unit-Indirect) to pośredni system chłodzenia opracowany we własnym zakresie. Chłodziarka GCU-I (chiller) została zaprojektowana na podstawie tych samych kryteriów jak układy GCU. Ten wariant doskonale nadaje się do przechowywania kilku rodzajów produktów w różnych warunkach klimatycznych. GCU-I daje możliwość chłodzenia w kilku miejscach w różnych temperaturach. Wydajność przechowywania przy takim systemie chłodzenia jest optymalna dzięki utrzymaniu minimalnej różnicy temperatur parownika. Ilość syntetycznego czynnika chłodniczego w takich instalacjach jest minimalna, przez co wymogi (prawne) dotyczące utrzymania są mniejsze. GCU-I jest dostępny w wersji od 20 do 200 kW.

Propan-CO2


W związku ze zmianami prawa (europejskiego), które przewidują dalsze ograniczenie używania syntetycznego czynnika chłodniczego, nowe systemy chłodzenia za pomocą propanu-CO2 stanowią interesującą alternatywę. Oprócz właściwości chłodniczych CO2 atutami tego dodatkowego czynnika chłodniczego są bezpieczeństwo i przyjazność dla środowiska. Temperatura schładzacza powietrza w instalacji jest regulowana, dzięki czemu może on zostać optymalnie dostosowany do przechowywanego produktu. W konsekwencji wysuszenie jest minimalne (czyli więcej produktów i lepsze produkty po przechowaniu), a zużycie energii spada. Oczekuje się, że instalacje z użyciem propanu-CO2 będą w przyszłości stanowić standard w zakresie przechowywania, między innymi dzięki jego ekologicznym właściwościom

Sterowanie


Instalacja chłodnicza jest kierowana przez komputer do sterowania klimatem Vision Control. Inteligentny i przyjazny dla użytkownika system zapewnia optymalne funkcjonowanie instalacji oraz optymalną wydajność.
Ciśnienie, temperatura, godziny eksploatacji oraz pozycje zaworów są jasno przedstawione w formie graficznej.

Konserwacja


W odniesieniu do instalacji chłodniczych obowiązują specjalne wymogi prawne dotyczące zarządzania, kontroli, konserwacji i nadzoru. Jest niezwykle istotne, aby instalacje były co roku poddawane przeglądowi oraz (ewentualnie) konserwacji. Coroczna kontrola obejmuje między innymi szczegółowy przegląd pod kątem wycieku czynnika chłodniczego. Ponadto specjaliści z firmy Tolsma sprawdzają następujące elementy: sprężarkę, kondensator, schładzacz powietrza (parownik) itd.

  • Zaawansowane systemy chłodzenia
  • Oszczędne w energię
  • Maksymalna wydajność